Een aantal zaken waar we de privacy mee borgen:

  • Data opslag op servers binnen de E.U.
  • Verwerkersovereenkomst tussen de school en Triflect
  • Tweemaandelijkse controle van stand van zaken met betrekking tot privacywetgeving
  • Doorlopende optimalisatie van gegevensverwerking
  • Behouden van gegevens in eigen beheer en niet via derde partijen
  • Versleuteling van gegevens
  • Versleuteld verzenden van gegevens
  • Privacy convenant / verdrag

Om dit verder te specificeren hebben we in dit document uitgelegd hoe de verwerking van persoonsgegevens er precies aan toe gaat bij Triflect. 

Mocht je toch nog vragen hebben of willen overleggen, mag dat natuurlijk. Neem dan contact op met onze privacy functionaris.