Op het gebruik van deze app (www.triflect.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze app, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) streeft ernaar op deze app altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de app is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n.
Triflect) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de app en evenmin voor het niet goed functioneren van de app.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de app of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) en de gebruiker van de app ontstaan.

E-mail

Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze app kan hyperlinks bevatten naar apps van derden. Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) heeft geen invloed op apps van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van apps van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Glamorous Goat B.V. (h.o.d.n. Triflect) daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.